Volop werkzaamheden in 2022

Er gebeurt veel op het Oosterveld en dat is goed! Begin 2022 worden er in fase 1 veel woningen opgeleverd. Als gemeente zijn we in fase 1 bezig met de voorbereidingen om deze fase woonrijp te maken. Woonrijp maken houdt in dat we het openbaar gebied in zijn definitieve vorm aanleggen. Dit betekent dat het asfalt er uit gaat en dat we deze vervangen voor klinkers (donkerrood genuanceerd). De bermen worden ingezaaid met bloemenmengsels. De planning is om medio 2022 te starten met deze werkzaamheden. Bewoners worden hierover per brief geïnformeerd. De bomen in de wijk kunnen we planten in de winter van 2022. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar het beplantingsplan op deze website onder Informatie.

Fase 2 begin 2022 bouwrijp

Dit betekent dat alle nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Iedere kavel is netjes afgewerkt en heeft een rioolaansluiting en er is een tijdelijke asfaltweg aangelegd, zodat de kavels goed te bereiken zijn. In februari 2022 wordt gestart met de bouw van de eerste woningen in deze fase. In totaal komen er 56 woningen. Dit zijn 11 vrije kavels, welke allemaal onder optie zijn. Heijmans bouwt 22 woningen en Nijhuis 15 woningen. Ten slotte komen er 8 sociale huurwoningen. Gedurende het hele jaar 2022 en ook daarna zijn er dus volop werkzaamheden in fase 2.

Bezig met de werkvoorbereiding voor het bouwrijp maken van fase 3

Alles moet tot in detail duidelijk zijn wat de nog te selecteren aannemer moet aanleggen. In maart zal er een aanbesteding zijn, zodat de aannemer in april kan starten met de werkzaamheden. De planning is dat fase 3 tegen het einde van 2022 bouwrijp is. In 2023 kan dan gestart kunnen worden met de bouw van de woningen.