Update eerste fase en een doorkijkje naar fase 2 en 3

Fase 1

De verkoop van de 94 kavels in fase 1A en fase 1B verloopt erg succesvol. De verwachting is dat de laatste vrije kavels verkocht worden in het eerste kwartaal van 2021. De verkoop van vrije kavels duurt soms wat langer. Banken eisen tegenwoordig een onherroepelijke omgevingsvergunning bij het afsluiten van een hypotheek. Hierdoor hebben optanten langer nodig om de kavel van de gemeente te kunnen kopen.

Heijmans heeft alle woningen verkocht en verwacht 26 woningen op te leveren in het eerste kwartaal van 2021. Actium heeft 16 sociale huurwoningen opgeleverd en projectontwikkelaar ‘De Realisatie’ heeft alle 13 woningen verkocht en start in januari 2021 met de bouw.

Er wordt volop gebouwd op het Oosterveld en de verkoop is erg succesvol en er wonen inmiddels al tientallen mensen met veel plezier in Oosterveld.

Ontwikkelingen fase 2 en 3

Vanuit het dorp en de omgeving is veel belangstelling voor de kavels en zijn we dagelijks in gesprek met belangstellenden voor het plan. Ook zien we veel aantrekkingskracht vanuit Groningen en Assen en we merken dat Oosterveld voor mensen een kans is om terug te keren naar de regio waar ze vandaan komen. De markt is goed en er is veel vraag naar nieuwbouw. Dit is het moment om door te pakken en fase 2 en 3 te ontwikkelen. 

Voor het maken van de plannen voor fase 2 en 3 is in februari 2020 een enquête gehouden om input te krijgen vanuit bewoners en belangstellenden. We hebben in de planvorming en bij de verkaveling rekening gehouden met behoeften in type woningen en grote van de kavels die door belangstellenden aangegeven zijn.

Fase 2 en 3 wordt een goede mix van vrijstaande, half vrijstaande en rijwoningen. Alle noodzakelijke onderzoeken zijn de afgelopen maanden verricht. Er is vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan ligt vanaf 31 december 2020 6 weken ter inzage. Verder is er een grondexploitatie (financieel overzicht) voor fase 2 en 3 gemaakt en die wordt 13 januari 2021 in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad besproken. 17 februari 2021 komt het exploitatieplan in de besluitvormende vergadering van de raad.

Ook zijn er gesprekken met Heijmans om te komen tot een overeenkomst. Heijmans is namelijk voor een derde eigenaar van de gronden. Op de achtergrond zijn we dus druk bezig met de voorbereidingen voor fase 2 en 3. In februari 2021 hopen we meer te kunnen vertellen over de volgende fasen. Het streven is om rond de zomer van 2021 met fase 2 in de verkoop te gaan. Indien de verkoop goed verloopt, kunnen we snel daarna fase 3 oppakken.

Ten slotte hele fijne feestdagen gewenst, al zijn ze wellicht anders dan anders. In 2021 hopen we veel stappen te maken met ons project Oosterveld!