Nieuwe wet voor bouwtechnisch toezicht

Persbericht: Proefproject Wet kwaliteitsborging op het Oosterveld

Op donderdag 3 maart 2022 om 16.00 uur was wethouder Henk Kosters samen met Wim Oudendorp, directeur van Heijmans bij de 1e gezamenlijke keuring voor de Wet Kwaliteitsborging. André Drenth van Plangarant keurde  de wapening van de fundering. Dit vond plaats bij het nieuwbouwproject Eschlanen, aan de rand van het Oosterveld in Norg.

Vanaf 1 januari 2023 treedt landelijk een nieuwe wet in werking, waarmee de verantwoordelijkheid van het bouwtechnisch toezicht wordt veranderd. Nu is de gemeente bij het verlenen van een omgevingsvergunning en tijdens de bouwfase verantwoordelijk voor het bouwtechnisch toezicht. Het bouwtechnisch toezicht wordt dan niet meer uitgevoerd door gemeente, maar dergelijk toezicht wordt uitgevoerd door een commerciële  ‘kwaliteitsborger’. Deze kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld door de initiatiefnemers.

Om als gemeente hier ons goed op te kunnen voorbereiden, hebben wij samen met bouwbedrijf Heijmans en kwaliteitsborger Plangarant een proefproject gestart op het Oosterveld fase II in Norg. Hier gaat Heijmans 22 nieuwbouw woningen bouwen. Het doel van het proefproject is om de aanvraag- en de bouwfase uit te voeren onder de nieuwe wetgeving. Op deze manier kunnen alle betrokken partijen al concreet ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving en de nieuwe rol die vervuld moet worden.

Wethouder Henk Kosters: “In dit proefproject hebben we de eerste mijlpaal bereikt. We hebben samen met Heijmans de nieuwe aanvraagprocedure met succes doorlopen. Tijdens deze aanvraagprocedure heeft de gemeente alleen gekeken naar de ruimtelijke aspecten van het bouwproject en niet naar de bouwtechnische onderdelen. Het bouwtechnische toezicht in dit project wordt uitgevoerd door de firma Plangarant.”

Wim Oudendorp: “Onze strategie is verbeteren, verslimmen en verduurzamen. Dit geldt voor onze projecten maar ook voor processen. Door vroeg in te spelen op de vernieuwende wetgeving kunnen we ons voorbereiden op de toekomst. In een vroeg stadium lering trekken en aanpassingen doorvoeren binnen onze organisatie. Als de wet zijn intrede doet, zijn wij er klaar voor. Ik vind het fijn om dit gezamenlijk met de gemeente Noordenveld op te pakken. Door samen te werken en transparant te zijn kunnen we verbeteren, verslimmen en verduurzamen.”

Op 14 februari 2022 is de bouw van start gegaan. Het proefproject zetten we voort in de bouwfase. De gemeente voert geen controles uit op de bouwplaats, maar controleert het werk van kwaliteitsborger Plangarant via het verantwoordingsdossier waarin zij moeten aantonen dat de woningen voldoen aan alle bouwtechnische vereisten.