Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Gehuwd of samenwonend? Vul de gegevens van uw partner in

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Huidig woonadres

  • Contactgegevens

  • Voorwaarden

    a. de inschrijvingsprocedure uitgifte bouwkavels Oosterveld; b. de voorwaarden waaronder de kavels uitgegeven worden zoals opgenomen in de verkoopbrochure voor uitgifte vrije kavels Oosterveld, waaronder de koopprijzen, de bestemmingsplanvoorschriften en de welstandscriteria; c. de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken 2009, zoals vastgesteld door het College van B&W van de gemeente Noordenveld op 15 september 2009, en met de inhoud van de daaruit op de verkoop van de kavels van toepassing verklaarde voorwaarden; d. indien u ingeloot wordt, krijgt u gedurende 16 weken kosteloos een optie met daarbij de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van maximaal 16 weken tegen € 100 per 4 weken.