Inschrijfformulier fase 3

Inschrijven kan vanaf 14 maart tot en met 25 april 2022 met het formulier hieronder. Op woensdag 11 2022 vindt de loting van de kavels plaats.

Algemene inschrijving voor kavel

 • Velden gemarkeerd met een ster zijn verplicht.
 • Bent u gehuwd of samenwonend? Vul de gegevens van uw partner in.

 • Huidig woonadres

 • Contactgegevens

 • Voorwaarden

  a. de inschrijvingsprocedure uitgifte bouwkavels Oosterveld;
  b. de voorwaarden waaronder de kavels uitgegeven worden zoals opgenomen in de verkoopbrochure voor uitgifte vrije kavels Oosterveld, waaronder de koopprijzen, de bestemmingsplanvoorschriften en de welstandscriteria;
  c. de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken 2009, zoals vastgesteld door het College van B&W van de gemeente Noordenveld op 15 september 2009, en met de inhoud van de daaruit op de verkoop van de kavels van toepassing verklaarde voorwaarden;
  d. indien u ingeloot wordt, krijgt u gedurende 16 weken kosteloos een optie met daarbij de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van maximaal 32 weken tegen € 100 per 4 weken.